shopup.com

ดูหน้า

บริการของเรา

บริษัท ที.จี. ไมซ์ จำกัด  เริ่มต้นด้วยความรักในสายงานนี้ “การให้บริการ” พร้อมกับความรู้ความสามารถ ที่สะสมกันมานับสิบปี จึงมีวันนี้ ทีมงานที่รวมตัวกันเพื่อนำ ระบบแปลภาษา อุปกรณ์แปลภาษา (ทัวร์ไกด์) ผู้แปลภาษานานาเชื้อชาติ ออกสู่ตลาด ให้บริการกลุ่มลูกค้า ที่มีจุดมุ่งหมาย คือ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อได้มาซึ่งงานที่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะติดตั้งถาวรหรือใช้งานชั่วคราว ทีมงานเราสามารถตอบโจทย์ท่านได้อย่างแน่นอน....

                 เราเริ่มต้นเรียนรู้จากการเป็นผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อาวุโสหลายๆ ท่านที่เป็นผู้ริเริ่มนำเข้าอุปกรณ์แปลภาษา ตั้งแต่ยี่ห้อที่ถูกที่สุด ไปถึงแพงที่สุด ได้รู้ข้อดี ข้อเสียของแต่ละรุ่น  จนมาถึงวันนี้ วันที่ทีมงานเรารู้ว่า ควรจัดสรรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้ลูกค้า เสมือนกับนานาชาติที่ยอมรับในการใช้งาน ที่ใช้งบประมาณน้อย แต่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  ปรับปรุงจุดด้อย เสริมจุดเด่น ของอุปกรณ์แต่ละประเภท ให้มาเป็นหนึ่งในการทำงาน

                

ภารกิจหลักของเรา คือ  ความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานแต่ละประเภท ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและความคุ้มค่าให้สูงที่สุดกับงบประมาณ ที่ลูกค้าต้องจ่ายไป

ดังนั้นไม่ว่าท่านกำลังจัดเตรียมงานประชุมแบบใดๆ ก็ตาม ที.จี. ไมซ์ คือบริษัทที่ท่านกำลังมองหา และเราเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นอีกหนึ่งในลูกค้าที่พึงพอใจกับผลงานของเรา เฉกเช่นเดียวกับลูกค้าอีกมากมายที่ได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการจากเรา  และผูกพันเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทตลอดมา

 

 

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจเรา

     TOURGUIDE TG


08 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 6395 ครั้ง

Engine by shopup.com